vodenje računovodstva
natisni

Splošni pogoji

Uvod

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.racunovodstvo-atena.si. Spletno mesto www.racunovodstvo-atena.si je last podjetja Računovodstvo Atena d.o.o., Vojkova cesta 8, 5250 Solkan, davčna številka: SI96558067, matična številka: 3972038. Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Vsebina spletnega mesta

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu www.racunovodstvo-atena.si, so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Podjetje Računovodstvo Atena d.o.o. se obvezuje, da bo storilo vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, kakovostni in zanesljivi. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za pomanjkljivosti ter zamude pri vnašanju ažurnih podatkov.

Dovoljena uporaba

Storitve spletnega mesta www.racunovodstvo-atena.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če se s posebnim pisnim dogovorom določi drugače. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine spletnega mesta www.racunovodstvo-atena.si, razen kopiranja posameznih delov vsebine za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami spletnega mesta www.racunovodstvo-atena.si.

Nedovoljena uporaba

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

  • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
  • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in strojni opremi in programski opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
  • kakršnokoli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; predvsem omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah

Lastnik spletnega mesta, si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega opozorila blokira IP-je oseb, ki kršijo splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.racunovodstvo-atena.si


Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Izključitev odgovornosti

Spletno mesto www.racunovodstvo-atena.si je postavljeno in vzdrževano z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Računovodstvo atena d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na spletnem mestu. Vse informacije na spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pravtako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Računovodstvo Atena d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja tega spletnega mesta.

Avtorske pravice

Vsebine spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, spremeniti, razpečavati ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja Računovodstvo Atena d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Pristojno sodišče

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost pogojev

Podjetje Računovodstvo atena d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.racunovodstvo-atena.si.