vodenje računovodstva
natisni

Računovodske storitve

Nudimo računovodske storitve za:

 • samostojne podjetnike (s.p., popoldanski s.p.)
 • gospodarske družbe (d.o.o.)
 • društva
 • subjekte, ki samostojno opravljajo dejavnost (novinarji, kmetje, arhitekti ...)

Za podjetja opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • kontiranje in knjiženje dokumentov
  za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige),

 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračunavanje osnovnih sredstev - amortizacije,
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS
  za poslovne potrebe in namene javne objave ter statistične potrebe,
 • vodenje davčnih evidenc (npr. evidenc po predpisih o DDV) ter
  sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter
  sestavljanje drugih davčnih obračunov,
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih
  dohodkov fizičnih oseb
  (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih),
  vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu in ob zaključku leta),
 • sestavljanje poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (banke, zavarovalnice) na željo naročnika,
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja,
 • na željo stranke izvajanje plačilnega prometa.

Zahtevajte ponudbo za vodenje računovodstva >>


Posameznikom oz. fizičnim osebam nudimo:

 • izračun dohodnine za fizične osebe - za fizične osebe izdelamo in oddamo na Davčno upravo izračun davčne obveznosti,
  pri čemer vam z ustrezno kombinacijo vzdrževanih družinskih članov pomagamo prihraniti kar največ.
 • zastopanje v davčnih postopkih.
 • svetovanje za osebne finance

Zahtevajte ponudbo za osebno finančno svetovanje >>